Onada / 2009

Intervenció en l’espai. Creació d’aquesta peça original per a la sala d’una exposició immobiliària amb la premisa que el groc hi fos preeminent i l’objectiu que la força del mar hi quedés representada.

Share