Barcelona Afers Interns / 2009

Campanya per a l’ajuntament de Barcelona amb l’objetiu de promoure la participació ciutadana.

Share