Attitudes / 20013

Creació d’un interactiu per a pissarra tàctil destinat a infants de 8 a 12 anys per a l’Escola d’Educació Vial Attitudes. (Il·lustracions: suzzz).

Share