Salas LAB

Després de dos anys d’haver realitzat la imatge corporativa de Salas i crear tot un codi corporatiu pels diferents productes ens va caure a les mans la imatge de Salas Lab: un espai que té com a objectiu crear un punt de trobada on reflexionar sobre el futur de l’habitatge en col·laboració amb el Barcelona Meeting Point.

Va ser relativament senzill enllaçar el projecte LAB amb Salas, ja que les dues estan basades en la creativitat i modernitat de la construcció i modes de viure, ja que la imatge de Salas està basada en mòduls isomètrics que van conformant no només la identitat corporativa, sinó un codi per cada un dels diferents productes de la marca. Es va crear un món modular que a mesura que creix va reforçant el branding i l’esperit corporatiu. Una entitat en constant plantejament de la manera de viure i les diferents derivades arquitectòniques per resoldre les diferents necessitats del consumidor, entorn, etc. El mes lògic era usar la forma del codi original, tornar-la a l’origen dels objectes i representar-los en pla per fer-ho més senzill. Així ho feiem més accessible al públic familiar alhora que permetia experimentar i qüestionar des de les formes més bàsiques convertint-ho tot en un joc de nens. Fent-ho més proper a la canalla i poder usar una gràfica concreta de l’espai de creació, que acosti a la gent la composició arquitectònica i la investigació a públics de tota mena.

La marca va ser creada a partir d’aquesta premisa. Perquè acabés de funcionar s’aplicaven els colors primaris seguint la paleta infantil.

A partir d’aquest punt l’aplicació de les necessitats d’estand i diferents peces del projecte SalasLAB és construïen seguint la lògica i paràmetres del concepte principal.

Últimes entrades


Salas LAB

Texfor. Imatge corporativa

Texfor. Guia pràctica per a l’etiquetatge de productes tèxtils

Honda. Saló de l’Automòbil 2017

Montplet Repelent. Fira PLMA

Texmeeting 2018