Eco Tex

Eco Tex és un projecte europeu coordinat per Texfor que neix de la preocupació per la protecció de les persones i el medi ambient en el sector tèxtil i la creixent demanda mundial de productes creatius sostenibles. En aquest context, l’objectiu principal de el projecte és dissenyar, desenvolupar i implementar un nou perfil professional que pugui cobrir les necessitats de sector tèxtil en matèria d’Economia Circular i Sostenibilitat.

Circular economy

L’Economia Circular (en anglès Circular Economy, CE) és un concepte econòmic relacionat amb la sostenibilitat que es basa en el sistema d’aprofitament dels recursos i la reducció a l’mínim dels residus. Hi ha dos tipus de materials: els nutrients biològics, que poden ser reintroduïts a la biosfera sense causar danys, i els nutrients tècnics, components tecnològics que no poden tornar a la natura sense generar un impacte negatiu. L’Economia Circular aposta per utilitzar la major part de materials biodegradables i, en els casos en què s’hagi d’utilitzar nutrients tècnics per a la fabricació de productes, reutilitzar donant-los nous usos. D’aquesta manera es passa de l’economia lineal, basada en tancar el cicle de vida dels productes a una economia circular.

Per la condició ecològica i sostenible de el projecte, era important que la seva identitat visual es donés suport a una gamma de colors basats en la naturalesa paisatgística des del sol fins al mar. D’aquesta manera es van definir una sèrie de colors secundaris amb tonalitats verdes i blaves perquè tot el branding de el projecte respirés medi ambient i ens portés a el món eco.

Tots els formats rectangulars porten com a segell reconeixible una partició diagonal, des del vèrtex inferior esquerre a el vèrtex superior dret. Independentment de la proporció, es creen dos triangles contrastats pels colors de la gamma.

Aquest fons es completa amb il·lustracions orgàniques que, a més de trencar amb les formes geomètriques, estan estretament relacionades amb la natura i ens transporten a un món més càlid.

Les adaptacions a fulletons o web contenen tots els elements anteriorment esmentats per mantenir viu el branding.

Últimes entrades


Salas LAB

Texfor. Imatge corporativa

Texfor. Guia pràctica per a l’etiquetatge de productes tèxtils

Honda. Saló de l’Automòbil 2017

Montplet Repelent. Fira PLMA

Texmeeting 2018